บริษัท ดาต้าซอฟท์อินเตอร์เน็ต จำกัด

CondoVote - Meeting & Vote Assistant (Windows based)


โปรแกรม VOTE ASSIST เป็นโปรแกรมสำหรับ ช่วยจัดการงานประชุมเพื่อลงมติต่างๆ โดยออกแบบมาให้เหมาะสำหรับอาคารชุด คอนโดมิเนียม ที่ มีเจ้าของร่วมเข้าประชุมแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก มีฐานข้อมูลเจ้าของร่วม คำถาม คำตอบ ไว้เพื่อความสะดวก ในการเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนเข้าประชุม การบันทึกผลการประชุม สามารถใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งเข้ามาช่วยในการอ่านข้อมูล เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมคะแนน และประมวลผล โปรแกรมมีความสามารถดังต่อไปนี้
  • บันทึกฐานข้อมูลเจ้าของร่วมที่มีสิทธิเข้าประชุม
  • กำหนดรายละเอียดการประชุม คำถาม คำตอบ
  • จัดพิมพ์เอกสารลงคะแนน ที่สามารถใช้ได้กับรหัสแท่ง
  • บันทึกการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  • นับผลการลงมติ ด้วย มือ และเครื่องอ่านรหัสแท่ง และสรุปผล
  • สามารถเรียกดูผลการประชุมครั้งก่อนๆได้
  • ความต้องการขั้นต่ำ: Windows XP, Harddisk 30 MB, RAM 512 MB

  • ดาวน์โหลด demo version ที่นี่