บริษัท ดาต้าซอฟท์อินเตอร์เน็ต จำกัด

สินค้าและบริการ

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ActiveCMMS (Window-based)
โปรแกรมจัดการประชุมและลงคะแนนสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด CondoVote (Window-based)
โปรแกรมบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม Factory Maintenance System (Web-based)
โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงอาคาร Building Maintenance System (Web-based)
* รับพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ (Customized software solution)
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์