บริษัท ดาต้าซอฟท์อินเตอร์เน็ต จำกัด

บริษัท

    บริษัท ดาต้าซอฟท์อินเตอร์เน็ต จำกัด ทำธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบงานซอฟท์แวร์ให้แก่องค์กรต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างระบบงานซอฟท์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสามารถจัดทำระบงานซอฟท์แวร์ทั้งแบบ Windows application, Mobile device application และ Web based application ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมด้านงานซ่อมบำรุงต่างๆ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโปรแกรมระบบงานสำหรับใช้งานในหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นระบบงานเล็กหรือใหญ่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร/Fax 02-9498449 หรือ 092-4263663 หรือทาง datasoftinternet@gmail.com